Back

GeluksVogel dag

No items found.

Na de opening en kennismaking vertelde Bibi van de GeluksVogelover het onderzoek naar wormen wat door Wageningen is gedaan.

Door het verzetten van de karren voorkom je wormbesmettingmaar de kippen eten insecten die larven kunnen bevatten. Hoe te herkennen of dekip wormen heeft en hoe kun je ze bestrijden. Verder is het belangrijk dat dekip gezond is, een goede weerstand heeft en er een goede hygiëne is in dekarren.

Vera Bavinck, dierenarts gespecialiseerd in kippen, verteldeover het traject voor het vinden van de juiste dubbeldoel kip, waarbij de henbehoorlijk legt en de haan goed vlees levert. Dat is uiteindelijk debiologische Sasso kip geworden. Een hybride kip die in Frankrijk doorkruisingen van oude resistente rassen is ontwikkeld en door de firma HendrixGenetics als moederdier is aangekocht en  wordt geleverd.

De eerste lichting kippen zijn door de Sasso moederkip op deboerderij van de GeluksVogel, Yvonne Sturm en Erik-Jan ten Brink uitgebroed, dehennen zijn daar groot geworden en de hanen zijn op de boerderij van DID-ITopgegroeid. De moederdieren, die altijd nodig zijn voor de opfok, zijn nu op deDID-IT boerderij.

Er is lang gezocht en geëxperimenteerd met rassen kippen tekruisen waarbij de Sasso het beste resultaat gaf. De Sasso kippen hebben eengoede weerstand en zijn gezond. De hennen zijn vriendelijke kippen die  elkaar nauwelijks pikken, wat normaal welveel voorkomt. Doordat ze later beginnen met leggen ontwikkelen ze zich stevigen gezond en hebben daardoor nauwelijks borstbeenbreuken of andere botbreuken,wat bij kippen heel gebruikelijk is. De Sasso past zich gemakkelijk aan dedaglengte en het ritme aan. Na de rui kan deze hen nog een 2elegperiode hebben.

De Sasso haan ontwikkelt zich langzaam en heeft daardoorstevig, mals vlees. Zowel de Sasso haan als de hen hebben mooie zilvergrijzeveren en zijn een lust voor het oog.

De kok van DID-IT, Felice Cicoria, zorgde voor de lunch metnatuurlijk gebraden haan.

Jos Fransen van de firma Reudink die biologisch kippenvoerlevert, vertelde over de rol van Reudink: De opvang van jonge hennen, wat erbelangrijk is voor het verzorgen van de stal en kar, de omstandigheden m.b.t.voer, water, licht en ruimte.

Het hele gezelschap werd rondgeleid op de boerderij van DID-IT,de potstal met de Jersey stieren en de Kalverliefde stieren binnen en buiten inde wei, de Sasso hennen en de kippenkarren, de biologische winkel Hart voorAarde en de Sasso moederdieren in een aparte schuur.

Met het vallen van de duisternis ging iedereen weer op wegnaar huis met veel om over na te denken.

Voor meer informatie:

info@geluksvogel.bio– www.geluksvogel.bio

info@diditorganic.nl– www.diditorganic.nl

Voor informatie voor boeren met interesse:

stijn@wij-kamp.nl –www.kippenkar.nl