Back

Hagheweyders

No items found.

BD kip

In het verleden ontstonden biologische kippen nog uit gangbare ouderdieren die biologisch voer kregen en volgens de biologische normen werden opgefokt. Andreas en anderen met hem vonden dat niet juist en hij besloot oude rassen te combineren in een fokprogramma om genetische diversiteit te krijgen en zo een eigen BD-kip te fokken. Hij kon de foktomen kwijt op het landgoed Hagheweyde in Warmond waar voorheen varkens van Warmonderhof waren gehuisvest.

Doelstellingen

In de bijeenkomst in 1985 werd bepaald wat de fokdoelstellingen waren, vooral goede biologische legkippen. Dat was nog niet het geval, het idee was om twee stammen te fokken en enkele eisen te hanteren wat betreft voer, broedsheid, eikleur en kwaliteit, gezondheid en vitaliteit (buitenkip). Dubbeldoelkippen die zichzelf in stand kunnen houden. Enige jaren later kregen we advies van Prof. Dr. Maarten Frankenhuis, toen directeur van de Gezondheidsdienst voor Pluimvee in Doorn. Dat gaf de fokkerij een goede impuls.

Kraaybeekerhof

In 1990 kreeg Rien van den Berg broedeieren van de Hagheweyders van Andreas. Dat bleek later een goede zet van Andreas te zijn geweest toen honden en vossen de stam op Kraaybeekerhof decimeerden. Rien had de kippen op verschillende plaatsen in de directe omgeving, o.a. De Wederkerigheid, en elders in Nederland uitgezet. Met behulp van die dieren is de Hagheweyder stam opnieuw opgebouwd.

Genetische diversiteit

In 2015 worden de fokdoelstellingen geactualiseerd. En voortdurend wordt nagedacht over de genetische diversiteit bij het inkruisen van andere rassen en bij de selectie van de fokdieren. In de loop der jaren is er, in navolging van Andreas, heel wat geëxperimenteerd met dieren van verschillende rassen. Het inkruisen van Marans heeft geleid tot een aantal zwart-koperhalzige dieren, en varianten daarvan.

Het vervolg

Een initiatief voor het vervolg hierop vindt plaats in augustus 2021 op boerderij De Braamstruik waar Hans Meijer, Poppe Braam, Willem van Wijk, en andere betrokkenen over de gewenste eigenschappen van de Hagheweyder spreken waar ondertussen goede resultaten mee worden bereikt. In oktober is er een hanenvlees-proeverij op de Braamstruik met meer dan 20 deelnemers, een inleiding door Poppe Braam en een uitleg door Hans Meijer en Hubert Cremer van Biomühle die speciale kruidenmengsels voor het legmeel maakt.

 2023

Inmiddels is het zomer 2023 en zijn er een 200-tal Hagheweyders verspreid over het land bij medewerkende fokkers. Het kleurslag patrijs is favoriet en er wordt ook met andere kleurslagen geëxperimenteerd. Op boerderij de Braamstruik komen 12 kippenhouders van de Hagheweyders samen om ervaringen uit te wisselen.

De Hagheweyder kippen zijn nog volop favoriet bij de fokkers als een mooie kleurrijke biologische kip.